Scrisoare deschisă către SC. OLX ONLINE SERVICE SRL

În perioada 16 ianuarie – 28 aprilie 2017 am parcurs un proiect de testare a patronilor în ceea privește respectarea Legii 202/2002 și publicată în Monitorul Oficial nr. 326 din 05 iunie 2013  – privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați. Testul a avut loc în 16 localități ale României, selectând aleatoriu numerele de telefoane publicate în anunțurile de pe site-ul olx.ro, secțiunea „Locuri de muncă”. Scopul testului a fost în primul rând ca să aflăm care este opinia și abordarea patronilor în a respecta legile în viigoare, dar și de a aduce situația în atenția publicului cu scopul de a informa și educa societatea în vederea eliminării tuturor formelor de discriminare bazate pe criterii de gen și/sau vârstă promovând egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați în domeniul muncii din sectorul public și privat.

Conform art. 4 al legii mai sus menționate, prin definiția discriminării se înțelege:

 1. prin discriminare directă se întelege situația în care o persoană este tratată mai puțin favorabil, pe criterii de sex, decât este, a fost sau ar fi tratată altă persoană într-o situație comparabilă;
 2. prin discriminare indirectă se înțelege situația în care o dispoziție, un criteriu sau o practică, aparent neutră, ar dezavantaja în special persoanele de un anumit sex în raport cu persoanele de alt sex, cu excepția cazului în care această dispoziție, acest criteriu sau această practică este justificată obiectiv de un scop legitim, iar mijloacele de atingere a acestui scop sunt corespunzătoare și necesare;

Constatăm următoarele:

 1. Pe site-ul care îl gestionați există multe anunțuri pentru locuri de muncă, discriminatorii pe criterii de gen și/sau vârstă într-un număr îngrijorător. .
 2. Conform secțiunii “Termeni și condiții” punctul 3.3 intitulat (Scopul urmărit), întregul conținut al website-ului incluzând dar fără a se limita la texte, imagini, grafice, programe pentru calculator, precum și orice alte date și aplicații, sunt proprietatea S.C. OLX Online Service S.R.L. și/sau a partenerilor săi. .
 3. În opțiunea “Raportează” de sub datele de contact ale autorului care a publicat anunțul, se află doar cinci tipuri de situații care pot fii reclamate și anume:
  • Spam
  • Anunțul este în altă categorie decât cea care i se potrivește cel mai bine
  • Anunț pentru un produs sau serviciu interzis
  • Anunțul acesta este expirat
  • Fraudă/Tentativă de fraudă

Fiecare variantă având posibilitatea de motivare a raportării, dar nu există nici o opțiune de raportare a anunțurilor discriminatorii, astfel utilizatorii neavând posibilitatea de reclamare a anunțului pe acest motiv.

 1. Conform secțiuniilor:

“Termeni și condiții”

 • Punctul 5 – Drepturile și Obligațiile Furnizorului                 .
 • 6) Furnizorul își rezervă dreptul de a șterge sau modifica parțial un Anunț în cazul în care se constată că acesta încalcă Termenii și Condițiile în orice mod, în special în cazul în care acesta are un continut considerat jignitor sau calomnios, constituie concurență neloială, încalcă drepturile de proprietatea intelectuală ale unei terțe persoane sau este contrar bunelor practici, care actionează în detrimentul Furnizorului, ori încalcă in orice alt mod vreo prevedere legală. De asemenea Furnizorul își rezervă dreptul de a suspenda, modifica, adauga sau șterge în orice moment și alte portiuni din conținutul Website-ului.
 • 9) Furnizorul nu își asumă niciun fel de răspundere pentru conținutul sau veridicitatea Anunțurilor publicate. Furnizorul nu garantează în nici un fel și nicio măsură pentru calitatea, cantitatea, disponibilitatea sau orice alte aspecte ale produselor descrise în Anunțuri.
 • 10) Potrivit legislației în vigoare, Furnizorul are obligația să informeze de îndată autoritățile publice competente despre activitățile cu aparența nelegală desfășurate de destinatarii serviciilor sale sau despre informațiile cu aparența nelegală furnizate de Utilizatorii Website-ului.
 • Punctul 7 – Verificarea/Moderarea Anunțurilor și a Conturilor
 • 1) Verificarea/moderarea Anunțurilor publicate pe Website de către Operatorii Furnizorului are ca scop înlăturarea Anunțurilor incomplete, evident incorecte și/sau care nu respectă prevederile Termenilor și Condițiilor (au un conținut jignitor sau calomnios, sunt contrare bunelor practici etc), încercând astfel să se ofere celorlalți Utilizatori un număr cât mai mic de Anunțuri eronate.
 • 14) Toate anunțurile, fie ele active pe site sau blocate la moderare sunt verificate de către Furnizor, iar anunțurile care nu respectă Termenii și Condițiile site-ului vor fi șterse de pe site, în cel mai scurt timp posibil și în anumite cazuri pot fi luate măsuri de blocare a contului din care s-au publicat.
 • 15) Ca urmare a constatării nerespectării oricăror dintre prevederile prezentului document de către oricare dintre Anunțurile publicate pe Website (inclusiv cele plătite pentru a fi promovate sau plătite deoarece depășesc numărul de anunțuri gratuite permise în anumite categorii), Operatorii Furnizorului vor avea dreptul, în funcție de situația concretă, de la caz la caz:
  • fie să modifice parțial Anunțul, în măsura în care acest lucru este posibil, astfel încât să se evite ștergerea Anunțului respectiv de pe Website și să se îndrepte erorile sau neadvertențele constatate;
  • fie să se întrerupă continuitatea publicării Anunțului prin refuzarea lui. Refuzarea Anunțului înseamnă dezactivarea postării acestuia de pe Website.

Solicităm soluționarea următoarelor puncte în termen de 60 de zile:

 1. Introducerea unui buton de reclamare a anunțurilor discriminatorii în secțiunea “Raportează” de sub datele de contact ale autorului care a publicat anunțul, împreună cu posibilitatea motivării a raportului.
 2. Modificarea/ștergerea tuturor anunțurilor de angajare discriminatorii pe criterii de gen și/sau vârstă conform punctelor 7.1, 5.6, și 7.15 din secțiunea “Termeni și condiții” pe care le aveți în vigoare pe site.
 3. Să ne informați dacă și câte anunțuri de angajare de gen discriminator ați raportat autorităților publice în perioada (2010 – 2017) conform punctului 5.10 din secțiunea “Termeni și condiții” care îl aveți în vigoare pe site.
 4. Să ne informați despre cum au fost posibilie aprobările anunțutilor discriminatorii în condițiile în care sunt moderate de către furnizor conform punctelor 7.1 și 7.14 din secțiunea “Termeni și condiții” pe care le aveți în vigoare pe siteul dumneavoastră.                                                                                                                                 În concluzie:

Conform punctului 5.9 din secțiunea “Termeni și condiții” pe care îl aveți în vigoare pe site, înțelegem faptul că nu vă pot fi atribuite elementele anunțurilor postate de cetățeni/utilizatori, însă prin faptul că postarea lor trece prin filtrul de verificare/moderare înainte de a fi publicate, am speranța că veți remedia situația solicitărilor noastre.

Suntem convinși că echipa dumneavoastră este profesionistă și nu va mai accepta nici un anunț discriminatoriu în viitor. Este important să conștientizăm faptul că prejudecățile și discriminarea pe motiv de gen nu își au locul în secolul 21, iar noi, activiștii ori furnizorii de servicii publice trebuie să combatem și preveni situația ca astfel de incidente să nu se mai repete, astfel raportândule autorităților dacă este cazul. Împreună putem contribui la schimbarea mentalității colective.

Credem faptul că, compania S.C. OLX Online Services S.R.L. – România este bine intenționată iar erorile menționate vor fi reparate.

Mulțumim.

Data: 22 mai 2017