Primăria București : Situația rampelor de acces pentru persoanele cu handicap

Am solicitat primăriei municipiului București să ne comunice dacă există rampă de acces pentru persoanele cu handicap atât în fața clădirii cât și în interiorul ei pentru a facilita accesul către serviciile oferite cetățenilor fără nici o discriminare sau tratament preferențial între beneficiari. Legea 448/2006 republicată 2008 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap este în vigoare de 12 ani. Aceasta obligă toate instituțiile publice cât și private care își desfășoară activitatea în clădiri (de utilitate publică) și oferă populației diferite tipuri de servicii, să asigure accesul nemijlocit și neîngrădit la servicii. Citește mai jos răspunsul instituției.

Dacă informația expusă nu este reală sau dacă primăria nu deține rampă de acces, te rugăm să ne semnalezi această problemă (aici), iar noi vom dispune măsurile necesare pentru a trage la răspundere administrația publică locală.

Click aici pentru a vedea lista cu situația tuturor primăriilor ale reședințelor de județ în ceea ce privește respectarea legii privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

Primăria municipiului București:

Referitor la solicitarea transmisă, legată de asigurarea accesului în imobilul din B-dul Regina Elisabeta nr. 47, Sector 5, București a persoanelor cu handicap locomotoriu, vă aducem la cunoștiință că acesta se realizează astfel: pe rampele acces parcaj din strada Elie Radu, respectiv strada Ing. Anghel Saligny, prin verticale din interiorul clădirii de parcaj până la nivelul exterior, pe terasa amenajată, pe pasarela cu acces direct în cladire. În interiorul imobilului circulația persoanelor cu handicap locomotoriu se realizează cu ajutorul celor patru lifturi accesibile de la nivelul corespunzător pasarelei exterioare.