Primăria Aiud nu are un departament pentru consilierea victimelor violenței domestice

În vremurile în care legile țărilor vestice îi bagă pe agresori după gratii pentru cel puțin 24 de ore, în România există primării care nu au pus în aplicare legi promulgate încă de acum 14 ani. Una dintre astfel de autorități ai administrației publice locale se află chiar primăria Aiud. Conform Legii 217/2003 art. 13 – pentru prevenirea și combaterea violenței în familie, autoritățile administrației publice locale au obligația să ia următoarele măsuri specifice: să includă problematica prevenirii și combaterii violenței în familie în strategiile și programele de dezvoltare regională, județeană și locală; să acorde sprijinul logistic, informațional și material compartimentelor cu atribuții în prevenirea și combaterea violenței în familie; să înființeze, direct sau în parteneriat, unități de prevenire și combatere a violenței în familie și să susțină funcționarea acestora; să dezvolte programe de prevenire și combatere a violenței în familie; să sprijine accesul agresorilor familiali la consiliere psihologică, psihoterapie, tratamente psihiatrice, de dezintoxicare și dezalcoolizare; să elaboreze și să implementeze proiecte în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie; să își prevadă în bugetul anual sume pentru susținerea serviciilor sociale și a altor măsuri de asistență socială pentru prevenirea și combaterea violenței în familie; să suporte, din bugetul local, în cazurile sociale grave, cheltuielile cu întocmirea actelor juridice, precum și pentru obținerea certificatelor medico-legale pentru victimele violenței în familie; să colaboreze la implementarea unui sistem de înregistrare, raportare și management al cazurilor de violență în familie. (3) Primarii și consiliile locale vor conlucra cu organizațiile de cult, organizațiile neguvernamentale, precum și cu oricare alte persoane juridice și fizice implicate în acțiuni caritabile, acordându-le sprijinul necesar în vederea îndeplinirii obligațiilor prevăzute la alin. (1) și (2).

Ce este violența domestică? Conform Wikipedia: Violența în familie cunoscută și sub numele de violența domestică (abreviat VD) , abuz domestic, abuz familial, abuz marital/conjugalsau violență intimă (abreviat VI), poate fi definită pe larg ca fiind un model comportamental abuziv al unuia sau al ambilor parteneri dintr-o relație intimă precum mariajul, concubinajul, familia, prietenia sau conviețuirea. Violența domestică are mai multe forme precum agresiunea fizică (efectivă sau sub formă de amenințare), abuzurile sexuale, abuzurile emoționale, controlul excesiv, dominarea, intimidarea, urmărirea, abuzurile pasive/ascunse (de exemplu, neglijența) și privarea economică. Conștientizarea, percepția, definirea și documentarea violenței domestice diferă substanțial, în funcție de țară și epocă. În anul 2009 în România, numărul victimelor violenței domestice era de 12.161 de persoane. Conform Organizației Mondiale a Sănătății aproximativ 38% dintre femeile ucise la nivel mondial sunt ucise de către partenerii lor.

În primăria Aiud nu există un departament pentru consilierea victimelor violenței domestice întrucât nu are prevăzut în organigramă. În perioada 2003 – 2017, la primărie nu s-a raportat niciun caz de violență domestică pentru că nu exista un astfel de departament.

Primăria municipiului Aiud: