Prahova: Măsuri dure la blocarea construcției a podului din Gura Vadului

Colegul nostru activist Geană Harry Florin a indentificat o situație bizară în satul Gura Vadului, jud. Prahova. În cadrul Obiectivului de investiție Reparații capitale pod agricol, o societate comercială construia în zori pe vechii piloni prin nerespectarea legislației în domeniul relațiilor de muncă și al securității muncii, nerespectarea normelor de legislative în domeniul siguranței, și multe alte nereguli lucrând de mântuială la o calitate care lasă de dorit. (Vezi video). Având în vedere faptul că localnicii sunt beneficiarii lucrării, aceste încălcări care sunt grave, pun în pericol viața oricărui cetățean. Astfel, au fost înaintate sesizări către Inspectoratul Teritorial de Muncă Prahova și Inspectoratul Județean în Construcții Prahova.

Inspecția Muncii a efectuat verificările necesare la șantier dispunând măsuri și termene de remediere a neconformităților constatate, iar unitățile implicate au fost sancționate contravențional conform prevederilor Legii 319/2006 a securității și sănătății în muncă. În schimb Inspectoratul în Construcții a oprit execuția lucrărilor în vederea constatării modului în care prin execuție au fost respectate cerințele proiectului tehnic de execuție, a fost dispusă expertizarea tehnică de către un expert tehnic atestat MDRAPFE, la sediul fizic al execuției constatat, asupra lucrărilor executate la obiectul de construcție pilă pentru cerința fundamentală aplicabilă, Rezistență Mecanică și Stabilitate. Astfel, instituția a aplicat o sancțiune contravențională în valoare de 24.000 lei.

ITM Prahova:

Inspectoratul Județean în Construcții Prahova