OLX afirmă chestiuni contradictorii despre activitatea internă

Societatea comercială OLX ONLINE SERVICE SRL, cu domeniu de activitate Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet, s-a hotărât să ne ofere un răspuns la solicitarea noastră. Pentru cine nu știe, în perioada 16 ianuarie – 28 aprilie 2017 am parcurs un proiect de testare a patronilor în ceea privește respectarea Legii 202/2002 și publicată în Monitorul Oficial nr. 326 din 05 iunie 2013  – privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați. Testul a avut loc în 16 localități ale României, selectând aleatoriu numerele de telefoane publicate în anunțurile de pe site-ul OLX.ro, secțiunea „Locuri de muncă”. Scopul testului a fost în primul rând să aflu care este opinia și abordarea patronilor în a respecta legile în viigoare, dar și de a transmite situația în atenția publicului cu scopul de a informa și educa societatea în vederea eliminării tuturor formelor de discriminare bazate pe criterii de sex și/sau vârstă promovând egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați în domeniul muncii din sectorul public și privat. Click aici pentru a vedea lista! La data de 22 mai 2017 am formulat o scrisoare deschisă către compania OLX pentru a le atrage atenția asupra neregulilor și a faptului că nu își respectă propria lor listă de „Termeni și condiții„. Citește aici scrisoarea deschisă! Deși le-am oferit un termen de soluționare de 60 de zile, nu am primit nici o reacție din partea lor. La data de 7 septembrie 2017, după aproape patru luni, am înaintat o sesizare oficială către Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD), însă fără nici un rezultat favorabil, aceștia cerându-mi să îmi precizez calitatea procesuală activă, cu indicarea discriminării la care am fost supus, respectiv calitatea de persoană interesată, cu indicarea interesului legitim în virtutea căruia am formulat sesizarea, în conformitate cu prevederile legale. Astfel CNCD a favorizat societatea comercială OLX prin lipsa de implicare devenind complice la tolerarea încălcărilor de lege și la încurajarea sexismului prin neaplicarea niciunei măsuri concrete pentru a opri această situație. (Vezi aici răspunsul).

La data de 16 ianuarie 2018 am trimis din nou scrisoarea deschisă către compania OLX, însă de data aceasta în paralel și către NASPERS, grupul global de divertisment și internet, unul dintre cei mai mari investitori tehnologici din lume și care are în subcontrol OLX România într-o oarecare măsură.

În final am obținut prima reacție printr-un răspuns din partea societății românești, însă acesta este neclar și contradictoriu cu realitatea. Semnatara Maria Popa, departamentul servicii clienți ne-a adus la cunoștință faptul că deja aveau în lucru modificări care să ajute în direcția reclamată de mine, iar pentru categoria locurilor de muncă au dezvoltat următoarele, citez:

1. Mesaj special pentru utilizatorii care postează anunțuri discriminatorii. Textul acestuia este următorul:

Este important să ținem cont de legislația în vigoare și anunțurile să dea șanse egale angajării, indiferent de caracteristici genetice, vârstă, apartenenţă naţională, rasă, culoare, etnie, religie, opţiune politică, origine socială, handicap, situaţie sau responsabilitate familială.
Mai multe detalii poti citi în Legea nr. 48 din 2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare.

În același răspuns continuă cu următoarele:

1. Vom începe campanii de informare a utilizatorilor acestei categorii care vor avea ca subiect principal evitarea discriminării, atât în procesul de recrutare cât și în procesul de postare al anunțului.
2. Sistematic verificăm anunțurile prezente pe site și acționăm asupra celor neconforme. Daca totuși întâlniți astfel de anunțuri înaintea noastră vă rugăm să le raportați, folosind butonul existent – acestea sunt oricum verificate de un agent specializat care va acționa în consecință chiar dacă motivul raportării nu este specific de discriminare.

Răspunsul OLX ONLINE SERVICE SRL:


Concluzii:

Multe informații din acest răspuns false și le voi argumenta pe rând.

  • Nu se verifică sistematic anunțurile prezente pe site și nici nu se acționează asupra celor neconforme. La momentul scrierii acestui articol, data de 04 februarie 2018, pe site-ul OLX.ro se aflau 1.474 de anunțuri care conțin cuvântul „Vânzătoare” doar în secțiunea „Locuri de muncă„, iar în proporție de 80% dintre ele fac referire doar la genul feminin.

  • Raporturile anunțurilor nu atrag nicio consecință. Am raportat nenumărate anunțuri discriminatorii care ulterior au rămas încontinuare valide fără să se aplice nici o măsură. Conform secțiunilor puntele 5 și 7 din “Termeni și condiții” ale site-ului, anunțurile trebuie să fie eliminate. Citez:

Punctul 5 – Drepturile și Obligațiile Furnizorului

5.6) Furnizorul își rezervă dreptul de a șterge sau modifica parțial un Anunț în cazul în care se constată că acesta încalcă Termenii și Condițiile în orice mod, în special în cazul în care acesta are un continut considerat jignitor sau calomnios, constituie concurență neloială, încalcă drepturile de proprietatea intelectuală ale unei terțe persoane sau este contrar bunelor practici, care actionează în detrimentul Furnizorului, ori încalcă in orice alt mod vreo prevedere legală. De asemenea Furnizorul își rezervă dreptul de a suspenda, modifica, adauga sau șterge în orice moment și alte portiuni din conținutul Website-ului.

5.9) Furnizorul nu își asumă niciun fel de răspundere pentru conținutul sau veridicitatea Anunțurilor publicate. Furnizorul nu garantează în nici un fel și nicio măsură pentru calitatea, cantitatea, disponibilitatea sau orice alte aspecte ale produselor descrise în Anunțuri.

5.10) Potrivit legislației în vigoare, Furnizorul are obligația să informeze de îndată autoritățile publice competente despre activitățile cu aparența nelegală desfășurate de destinatarii serviciilor sale sau despre informațiile cu aparența nelegală furnizate de Utilizatorii Website-ului.

Punctul 7 – Verificarea/Moderarea Anunțurilor și a Conturilor:

1) Verificarea/moderarea Anunțurilor publicate pe Website de către Operatorii Furnizorului are ca scop înlăturarea Anunțurilor incomplete, evident incorecte și/sau care nu respectă prevederile Termenilor și Condițiilor (au un conținut jignitor sau calomnios, sunt contrare bunelor practici etc), încercând astfel să se ofere celorlalți Utilizatori un număr cât mai mic de Anunțuri eronate.

14) Toate anunțurile, fie ele active pe site sau blocate la moderare sunt verificate de către Furnizor, iar anunțurile care nu respectă Termenii și Condițiile site-ului vor fi șterse de pe site, în cel mai scurt timp posibil și în anumite cazuri pot fi luate măsuri de blocare a contului din care s-au publicat.

15) Ca urmare a constatării nerespectării oricăror dintre prevederile prezentului document de către oricare dintre Anunțurile publicate pe Website (inclusiv cele plătite pentru a fi promovate sau plătite deoarece depășesc numărul de anunțuri gratuite permise în anumite categorii), Operatorii Furnizorului vor avea dreptul, în funcție de situația concretă, de la caz la caz:

– fie să modifice parțial Anunțul, în măsura în care acest lucru este posibil, astfel încât să se evite ștergerea Anunțului respectiv de pe Website și să se îndrepte erorile sau neadvertențele constatate;

– fie să se întrerupă continuitatea publicării Anunțului prin refuzarea lui. Refuzarea Anunțului înseamnă dezactivarea postării acestuia de pe Website.

  • În scrisoarea deschisă am solicitat foarte clar:
  1. Introducerea unui buton de reclamare a anunțurilor discriminatorii în secțiunea “Raportează” de sub datele de contact ale autorului care a publicat anunțul, împreună cu posibilitatea motivării a raportului.
  2. Modificarea/ștergerea tuturor anunțurilor de angajare discriminatorii pe criterii de gen și/sau vârstă conform punctelor 7.1, 5.6, și 7.15 din secțiunea “Termeni și condiții” pe care le aveți în vigoare pe site.
  3. Să mă informeze dacă și câte anunțuri de angajare de gen discriminator au raportat autorităților publice în perioada (2010 – 2017) conform punctului 5.10 din secțiunea “Termeni și condiții” care îl au în vigoare pe site.
  4. Să mă informeze despre cum au fost posibilie aprobările anunțutilor discriminatorii în condițiile în care sunt moderate de către furnizor conform punctelor 7.1 și 7.14 din secțiunea “Termeni și condiții” pe care le au în vigoare pe site-ul lor.
  • Conform punctului 5.9 din secțiunea “Termeni și condiții” pe care îl au în vigoare pe site, înțeleg faptul că nu le pot fi atribuite elementele anunțurilor postate de cetățeni/utilizatori, însă prin faptul că postarea lor trece prin filtrul de verificare/moderare înainte de a fi publicate, pot dispune măsurile de blocare. Prin faptul că anunțurile sunt publicate trecând de filtrul moderatorului, furnizorul (compania, poate fi trasă acuzată pentru nerespectarea punctului 5.10 din “Termeni și condiții”). Cu excepția începerii afișării de campanii de informare a utilizatorilor categoriei „Locuri de muncă„, în procesul de recrutare cât și în procesul de postare al anunțului, nu am obținut nici o soluție concretă și rezonabilă. După o așteptare de opt luni pentru o primă reacție, societatea dă cu bâta în baltă făcându-se din nou de râs.