Ministerul Mediului: Informații despre comercializarea ghioceilor (Galanthus nivalis )

În luna Martie al fiecărui an, ghioceii (Galanthus nivalis) se comercializează în mod ilegal. Am solicitat Ministerului Mediului informații cu privire la protejarea ghioceilor și în ce condiții legale se interzic comercializarea lor.

Ministerul Mediului:

Ca urmare a solicitării dumneavoastră, în care ne solicitaţi să vă comunicăm dacă specia Gatanthus nivalis (ghiocel) este protejată şi comercializarea acestei specii ar fi interzisă prin lege, vă aducem la cunoştinţă următoarele: Galanthus nivatis (ghlocel), este o specie de interes comunitar, el fiind inclusin Anexa 5 A din OUG nr. 57/2007.

Conform Art. 37 (1) din OUG nr. 57/2007 prelevarea din natură şi exploatarea exemplarelor de plante animate sălbatice aparţinând speciltor prevăzute anexa nr. 5, precum şi altor specii cu acelaşi regim de protecţie se vor face in condiţii compatibile cu menţinerea acestor specii într-o stare de conservare favorabilă, luându-se, după caz, următoarele măsuri:

a) reglementarea accesutui în anumite zone şi/sau anumite perioade; b) interdicţia temporară şi/sau locală a recocoltării şi capturării anumitor specii; c) reglementarea perioadelor, a modurilor şi a muloacelor de recoltare și capturare; d) instituirea unui sistem de autorizare a recoltăriii/capturării, transportului şi comercializării, inclusiv stabilirea de cote; e) Încurajarea cultivării şi creşterii în captivitate, vederea reducerii presiunii asupra populaţiilor naturale; f) evaluarea măsurilor adoptate.

Procedura de autorizare a activităţilor de recoltare, capturare şi/sau achiziţie şi/sau comercializare, pe teritoriul naţional sau la export, a florilor de mână, a fosilelor de plante şi fosielor de animale vertebrate şi nevertebrate, precum şi a plantelor şi animalelor din flora şi, respeciv, fauna sălbatice şi a importului acestora este reglementată de Ordinul nr. 410/2008 al Ministrului Mediului, iar conform art.3 (I) din acest ordin, persoanele fizice care recoltează plante, flori de mână, fosile de plante, fosile de animale vertebrate sau nevertebrate sau capturează animale din flora şi fauna sălbatice, în scopul comercializării acestora către populaţie pe teritoriul naţional, în stare vie sau semiprelucrată, solicită emiterea autorizaţiei pentru recoltare/capturare şi/sau achiziţie şi/sau comercializare de la autorităţile competente prevăzute la art. 2 lit. i) de pe raza administrativ-teritorială unde se desfăşoară activitatea de recoltare.

La art.2 tit.i) din Ordinul nr. 410/2007 se specifică care este autoritatea competentă pentru emiterea autorizațiilor pentru recoltarea/capturarea şi/sau achiziția şi/sau comercializarea speciilor de floră sălbatică este autoritatea publică teritorială pentru protecţia mediului, respectiv agenţiile judeţene pentru protecţia mediului, iar pentru Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării”, Administraţia Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunăril”.

În concluzie, dacă ghioceii provin din natură, nu pot fi recoltaţi, achiziţionaţi sau comercializaţi fără a avea o autorizaţie dîn partea autorităţii publice teritoriale pentru protecţia mediului.