Întrebări & răspunsuri către Ministerul pentru Românii de Pretutindeni

Am formulat o listă de opt întrebări către Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, pentru toate persoanele interesate, din care în mare parte sunt românii din diaspora. Avem mulți conaționali care nu înțeleg utilitatea acestui minister, de cine a fost înfințat și cum funcționează. Enumăr întrebările adresate, iar mai jos răspunsurile în ordinea primită. Ca informație extra, conform Legii 299/2007 art. 10 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, s-a instituit Ziua Românilor de Pretutindeni care se sărbătorește în fiecare an la data de 30 noiembrie, ziua Sfântului Andrei, Apostolul românilor.

  1. Din ce surse financiare își obține MRP veniturile proprii de 11,30%?
  2. Câți angajați lucrează în minister?
  3. Ce sume financiare s-au alocat proiectelor religioase în perioada 2016/2017 și 2017/2018?
  4. Ce sume financiară a statului român s-au alocat pentru construcția/renovarea lăcașelor de cult pe teritoriul Spaniei și ce culte au beneficiat de fondurile nerambursabile în perioada 2007/2018?
  5. Ce sumă financiară a statului roman s-a alocat pentru construcția/renovarea de instituții educationale cu predare în limba. română pe teritoriul Spaniei?
  6. Ce fel de sprijin se oferă conform art. 5 alin. K și art. 7 alin. i din Legea 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni?
  7. Câte congrese anuale a Românilor de Pretutindeni s-au organizat până în anul 2018 din fondurile asigurate de la bugetul Camerei Deputaților, unde au avut loc și ce sume s-au alocat pentru fiecare în congres în parte?
  8. Cine stabilește și care sunt criteriile de selectare a delegaților la congrese, dar și a
    reprenentanților?
Ministerul pentru Românii de Pretutindeni:

Ministerul pentru Românii de Pretutindeni a luat ființă prin HG 17/2017, preluând activitatea Departamentului Politici pentru Relația cu Românii de Pretutindeni, structură internă, fără personalitate juridică, din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.

Numărul de angajați din cadrul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni la data formulării solicitării de față este de 72 de persoane.

Ministerul pentru Românii de Pretutindeni nu are venituri proprii.

Ministerul pentru Românii de Pretutindeni acordă, în baza Legii 321/2006, finanțări nerambursabile în baza proiectelor depuse de partenerii care desfășoară activități în beneficiul românilor de pretutindeni. Programele de finanțare în care se pot înscrie aceste cereri sunt: CULTURĂ – „Constantin Brâncuși”; EDUCAȚIE – „Nicolae Iorga”; MASS MEDIA – „Mihai Eminescu”; SPIRITUALITATE ȘI TRADIȚIE – „Andrei Șaguna”; SOCIETATE CIVILĂ – „Dimitrie Gusti”; CENTENARUL 2018 (introdus ca parte a ansamblului de măsuri dedicate marcării împlinirii a 100 de ani de la Marea Unire din 1918).

Din momentul înființării sale, Ministerul pentru Românii de Pretutindeni a făcut publice, din proprie inițiativă, pe site-ul propriu (www.mprp.gov.ro) informații legate de proiectele depuse, respectiv aprobate sau respinse (fiind menționate numărul de înregistrare al proiectului, denumirea solicitantului, țara în care acesta a fost implementat, programul de finanțare și suma aprobată – a se vedea paginile web Finanțare/Proiecte depuse spre finanțare, Finanțare/Proiecte aprobate, Finanțare/Proiecte respinse).

Conform prevederilor Legii 299/2007, Congresul Românilor de Pretutindeni este organizat anual sub egida Parlamentului României, convocarea reuniunii fiind realizată de birourile permanente reunite ale Camerei Deputaților și Senatului. Criteriile de selectare a delegaților sunt stabilite de organizator. Ministerul Românilor de Pretutindeni asigură secretariatul tehnic al Congresului Românilor de Pretutindeni. Până în acest moment a fost convocată o singură ediție a Congresului Românilor de Pretutindeni, în 2016.

Concluzii:

Conform Legii 299/2007 art. 8 alin. 1, prevede în mod expres organizarea unui congres anual însă Parlamentul României care este investit de cetățeni prin voturile acordate la alegerile parlamentare, nu prea este interesat să respecte legea care a fost votată tot de ei.

„În scopul întăririi legăturilor cu românii de pretutindeni, anual se organizează sub egida Parlamentului României, în ţară sau în străinătate, Congresul Românilor de Pretutindeni, cu consimţământul autorităţilor statului respectiv, în cazul în care se decide organizarea în străinătate”.