DSP Olt se supune primăriei Slatina în ceea ce privește clădirea dezafectată

În România anului 2017, în municipiul Slatina, str. Drăgănești nr. 21 se află un imobil în stare gravă de degradare, iar locatarii sustrag curent electric în mod ilegal. Sistemul de canalizare de la etajele superioare deversează materii fiziologice către parterul clădirii unde dealtfel se află un grup sanitar comun cu șase cabine de toaletă, cabina nr. 2 de pe partea stângă este plină de excremente, acestea deversând și pe geamul ușii.  Edificiul este plin de igrasie ce pune în pericol sănătatea locatarilor și a copiilor datorită focarului de infecție. Nu există ferestre, ușă la intrare, iar firele de curent electric sunt conectate improvizat (risc de incendiu) și există indicii precum locatarii sustrag curent electric în mod ilegal. (Vezi video) Locatarii susțin faptul că sunt asistați sociali, însă Inspectorul Mihaela Deaconu din partea Primăriei Municipiului Slatina contrazice aceste afirmații. (Ascultă audio) Consider că locatarilor din imobilul respectiv, le sunt încălcate unul din drepturile fundamentale garantate prin Constituția României – art. 34 alin. 1 și 2, art. 47 alin. 1 și 2, iar în aceste condiții am contactat Primăria Municipiului Slatina și Direcția de Sănătate Publică Olt pentru a lua solicita dispunerea imediată a măsurilor necesare de soluționare a problemei.

Primăria Slatina către Direcția de Sănătate Publică Olt:

Direcția de Sănătate Publică Olt:

Concluzii:
  • Primăria Municipiului Slatina nu a adus soluții, ci doar a clarificat situația legală atât a imobilului, cât și a locatarilor.
  • Direcția de Sănătate Publică Olt nu a dispus nici o măsură, nici o sancțiune, dar în schimb în loc să îmi acorde un răspuns clar asupra a unor dispoziții care ar fi putut obliga primăria să găsească soluții temporare de alternativă pe termen scurt și mediu până când va lua o decizie Consiliul Local, mi-a redirecționat scrisoarea primăriei sub formă de răspuns la sesizare.
  • Din cauza birocrației, a procedurilor de clarificare și tranziție de proprietate asupra clădirii, locatarii trăiesc încontinuare în condiții inumane fiind expuși la pericolele de îmbolnăvire.