Consiliul CNCD a favorizat SC OLX ONLINE SERVICE SRL

La data de 8 septembrie 2017 am formulat o sesizare către Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) prin care am reclamat comportamentul aberant, inacceptabil și discriminatoriu a SC OLX ONLINE SERVICE SRL, unul dintre cele mai mari site-uri de anunțuri publicitare din România pentru faptul că încalcă legile acestei țări, dar și propriile sale Termeni și Condiții. (Vezi scrisoarea deschisă către companie). Pornind de la Legea 202/2002 – privind egalitatea de șanse între femei și bărbați, republicată 2013 care este în vigoare de 15 ani și constant încălcată prin aprobarea de publicare a anunțurilor de angajare (conform propriului lor regulament) după criterii de gen care sunt în sarcina moderatorilor angajați ai companiei publicitare, abordarea este una greșită și încurajează sexismul în societate după aceleași principii care erau și în secolele medievale. Deși unii patroni/angajatori nu înțeleg principiul egalității de șanse, aceștia sunt încurajați de companie prin lipsa de implicare în prevenirea publicării lor, iar astfel administratorii site-ului au ajuns să susțină aceast gen de prejudecată în anul 2017. Pentru acest lucru am invocat o listă de argumente susținute de probe inclusiv din campania de educare și mediatizare a situației din prezent. (Vezi aici campania). În ciuda acestor aspecte, autoritatea a constatat prin membru Colegiul director Popa Claudia Sorina, faptul că sesizarea mea nu îndeplinește condițiile prevăzute de art. 11 din Ordinul nr. 144/2008 privind aprobarea Procedurii interne de soluționare a petițiilor și sesizărilor la CNCD, art. 5 din Procedura internă de soluționare a petițiilor și sesizărilor: „Petentul este persoana care se consideră discriminată și sesizează Consiliul cu privire la săvârșirea faptei de discriminare împotriva sa” și art. al aceluiași text legal: „Persoana interesată este fie persoana care se consideră discriminată și sesizarea Consiliului cu privire la săvârșirea unei fapte de discriminare împotriva sa, fie una dintre persoanele prevăzute la art. 8 alin (1) și (2) ori ale persoane care au un interes legitim în combaterea discriminării și reprezintă o faptă de discriminare„. În concluzie am fost invitat ca în termen de 15 zile de la notificare, să îmi precizez calitatea procesuală activă, cu indicarea discriminării la care am fost supus, respectiv calitatea de persoană interesată, cu indicarea interesului legitim în virtutea căruia am formulat sesizarea, în conformitate cu prevederile legale. Această autoritate care a decis să nu dispună nici un demers sau măsură în ceea ce privește societatea comercială în ciuda probelor pe care le-am atașat sesizării și pot fi consultate oricând, deci astfel consider că CNCD a favorizat invinuitul prin lipsa de implicare astfel devenind complice la tolerarea încălcărilor de lege și la încurajarea sexismului. Înțeleg faptul că nu îndeplinesc condițiile de a sesiza pentru că nu sunt discriminat în mod direct, însă nu pot să înțeleg și nu pot să accept indiferența autorității de a da curs sesizării prin autosesizare. Efectiv s-au spălat pe mâini pasându-mă către Protecția Consumatorului (ANPC) invocând Legea nr. 148/2000 – privind publicitatea. Problema este că, conform procedurii de sesizare, nici la ANPC nu mă pot sesiza atât timp cât nu sunt beneficiarul produsului vândut de către societatea sesizată în baza unui bon fiscal în baza căruia nu am posibilitatea să intru în posesie din moment ce OLX nu prestează servicii decât cu excepția reclamelor plătite care practic nu mi-ar servi la nimic în cazul de față. Am refuzat să dau curs invitației deoarece în sesizare m-am făcut clar înțeles în ceea ce privește calitatea mea de activist civic și am specificat și săvârșirea unei fapte de discriminare în desfășurare, însă încontinuare nu sunt eligibil deoarece nu sunt o victimă a cazului sesizat. Mă consider și declar profund dezamăgit de această autoritate care s-a compromis neluând nici o măsură. Nu mai am nici o încredere în acest consiliu.

Sesizare:

Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării: