Art. 57 Noul Cod Penal – Neaplicarea detenţiunii pe viaţă

CAPITOLUL II
Pedepsele principale

SECŢIUNEA 1
Detenţiunea pe viaţă

Articol 57

Neaplicarea detenţiunii pe viaţă

Dacă la data pronunţării hotărârii de condamnare inculpatul a împlinit vârsta de 65 de ani, în locul detenţiunii pe viaţă i se aplică pedeapsa închisorii pe timp de 30 de ani şi pedeapsa interzicerii exercitării unor drepturi pe durata ei maximă.