Art. 32 Noul Cod Penal – Tentativa

CAPITOLUL IV
Tentativa

Articol 32

Tentativa

(1)Tentativa constă în punerea în executare a intenţiei de a săvârşi infracţiunea, executare care a fost însă întreruptă sau nu şi-a produs efectul.

(2) Nu există tentativă atunci când imposibilitatea de consumare a infracţiunii este consecinţa modului cum a fost concepută executarea.