Art. 25 Noul Cod Penal – Constrângerea morală

CAPITOLUL III
Cauzele de neimputabilitate

Articol 25

Constrângerea morală

Nu este imputabilă fapta prevăzută de legea penală săvârşită din cauza unei constrângeri morale, exercitată prin ameninţare cu un pericol grav pentru persoana făptuitorului ori a altuia şi care nu putea fi înlăturat în alt mod.