Art. 15 Noul Cod Penal – Trăsăturile esenţiale ale infracţiunii

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

Articol 15

Trăsăturile esenţiale ale infracţiunii

(1)Infracţiunea este fapta prevăzută de legea penală, săvârşită cu vinovăţie, nejustificată şi imputabilă persoanei care a săvârşit-o.

(2) Infracţiunea este singurul temei al răspunderii penale.